Psalmy i Księga Przysłów; Mark Horne

Wiele psalmów jest dziełem króla Dawida i jego współczesnych. Wiele przysłów jest dziełem jego syna, króla Salomona. Oczywiście sprawia to, że obie księgi mają wiele wspólnego. Oto trzy główne punkty styczności między nimi:

  1. Psalmy są kontekstem dla Księgi Przysłów

O ile wiadomo, nikt przed Salomonem nie tworzył i nie rozpowszechniał przysłów w Izraelu. Niektóre przysłowia nawiązują do nauczania wcześniejszych ksiąg biblijnych, lecz księgi te nie zostały napisane jako „podręczniki mądrości”.

Ponadto, o ile wiemy, nikt nie śpiewał w Przybytku Mojżeszowym. Ofiary były składane w ciszy. Mojżesz nigdy nie założył chóru liturgicznego, ale Dawid to uczynił (1Krn 25).… Czytaj dalej...

Tagged with:
 

Modlitwa jako współpraca z Bogiem, Mark Horne

Już wcześniej pisałem (cz. 1 i cz. 2) o tym, że może nie tak często powinniśmy modlić się o zmianę naszej sytuacji życiowej. Teraz chciałbym zaproponować właściwe podejście do modlitwy, wskazując na jego biblijne podstawy.

Przede wszystkim nie zapominajmy o opisie stworzenia człowieka. Bóg stworzył ludzkość, aby panowała nad światem: „Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie” (Rdz 1,28). To znaczy, że Bóg nie stworzył nas głównie po to, abyśmy wciąż Go o coś prosili. Stworzył nas raczej głównie po to, abyśmy coś dla Niego robili. Oczywiście mamy wszystko robić zgodnie z Jego wolą, a zatem również modlić się do Niego.… Czytaj dalej...

Tagged with:
 

Ciemna strona ratunku, Mark Horne

Chrześcijanie modlą się o ratunek z różnych niemiłych i bolesnych sytuacji. Biblia zawiera liczne przykłady takiej modlitwy. Mimo to mam pewne wątpliwości co do tego, czy zawsze podążamy za tymi przykładami we właściwy sposób.

Wcześniej pisałem o wątpliwych korzyściach płynących z wygranej na loterii. Trudno tu o dokładne dane, lecz zdaje się, że pieniądze nie rozwiązują problemów życiowych tak, jak wiele osób tego się spodziewa. W niektórych przypadkach nagłe wzbogacenie się rodzi wręcz nowe problemy finansowe lub pomnaża stare.

Wyjście Hebrajczyków z Egiptu przypomina wygraną na loterii. Wołali o ratunek i Bóg im go dał (Wj 2,23-25; 3,7-10).… Czytaj dalej...

Tagged with: