Psalmy i Księga Przysłów; Mark Horne

Wiele psalmów jest dziełem króla Dawida i jego współczesnych. Wiele przysłów jest dziełem jego syna, króla Salomona. Oczywiście sprawia to, że obie księgi mają wiele wspólnego. Oto trzy główne punkty styczności między nimi:

  1. Psalmy są kontekstem dla Księgi Przysłów

O ile wiadomo, nikt przed Salomonem nie tworzył i nie rozpowszechniał przysłów w Izraelu. Niektóre przysłowia nawiązują do nauczania wcześniejszych ksiąg biblijnych, lecz księgi te nie zostały napisane jako „podręczniki mądrości”.

Ponadto, o ile wiemy, nikt nie śpiewał w Przybytku Mojżeszowym. Ofiary były składane w ciszy. Mojżesz nigdy nie założył chóru liturgicznego, ale Dawid to uczynił (1Krn 25).… Czytaj dalej...

 

Edukacja ku wolności

On 6 września 2019, in Edukacja, by BJ

Edukacja ku wolności; Peter J. Leithart

Słowo „edukować” wywodzi się z łacińskiego educare, czyli „wyprowadzać”. Edukacja zapowiada wyjście z ciemności ignorancji na światło wiedzy. Edukacja ogłasza jeńcom wolność. Pytanie brzmi, o jaką niewolę chodzi? I o jaką wolność?

Nie możemy odpowiedzieć na te pytania, definiując niewolę jako „to, co ogranicza moją wolę”, a wolność jako „zdolność robienia tego, co chcę”. Takie absolutystyczne pojęcie wolności jest wewnętrznie sprzeczne. Jeśli wolność jest ograniczona czymkolwiek poza indywidualną wolą i pragnieniem, wówczas wolność nie jest już absolutna. Ale już samo pragnienie jest ograniczeniem. Kiedy odczuwam głód lub pragnienie, wtedy szukam konkretnego zaspokojenia – jedzenia i picia.… Czytaj dalej...

 

Rehabilitacja kwadrygi

On 20 lipca 2019, in Biblia, Hermeneutyka, by BJ

Rehabilitacja kwadrygi; Peter J. Leithart

Zgodnie ze średniowieczną teorią Kwadrygi (łac. Quadriga) każdy fragment Biblii posiada poczwórne znaczenie. Protestanci zwykle spoglądają na nią z podejrzliwością. Uważam to za błąd. Kwadryga jest bowiem bardzo pomocnym przewodnikiem w studiowaniu Pisma Świętego.

Pierwszym pytaniem, jakie powinniśmy zadać, badając jakiś tekst, jest: Co się wydarzyło? O jakich zdarzeniach, ludziach, miejscach lub wymogach mówi dany fragment? Każdy tekst posiada bowiem sens dosłowny. Mówi o konkretnych ludziach, miejscach i zdarzeniach. Teologowie średniowieczni oczywiście przyznawali, że tekst może posługiwać się alegorią lub metaforą. Nie wierzyli, że prawdziwy orzeł rzeczywiście oderwał czubek cedru, by zanieść go do Babilonu.… Czytaj dalej...