Wiara i wdzięczność – dzieje Seta i Henocha, cz. 1; James B. Jordan

Chociaż Bóg wyrzucił Adama i Ewę z Ogrodu, nie pozostawił ich bez nadziei. Obiecał, że któregoś dnia jeden z ich potomków zniszczy szatana i ponownie otworzy bramy Nieba. Na znak swojej obietnicy zabił zwierzęta i sporządził szaty dla ludzi (Rdz 3,21). To działanie ze strony Boga zawiera kilka powiązanych ze sobą znaczeń.

Najpierw ubraÅ‚ ich. Kiedy ludzie zostali stworzeni, byli jak noworodki (choć dojrzali pod wzglÄ™dem wzrostu i umiejÄ™tnoÅ›ci), byli nadzy i nie wstydzili siÄ™ bardziej niż maÅ‚e dziecko. Jednak Bóg nie chciaÅ‚, aby na zawsze pozostali nadzy. … Czytaj dalej...

 

Lot

On 1 września 2021, in ST - KsiÄ™ga Rodzaju, by BJ

Lot; James B. Jordan

W 18 i 19 rozdziale Księgi Rodzaju znajdujemy historię zniszczenia Sodomy i ratunku Lota. Te dwa rozdziały opowiadają wydarzenia, które miały miejsce w ciągu 24 godzin – południe i wieczór w Mamre oraz północ i świt w Sadomie.

Bóg wraz z dwoma aniołami odwiedza Abrahama w gorączce dnia. Abraham wita ich, karmi i daje im schronienie. Po jakimś czasie dwaj świadkowie udają się do Sodomy (por.: przybycie Aarona i Mojżesza do Egiptu i Apk 11,3 i 8). W Sodomie Lot wita ich, karmi i daje im schronienie.

W południe Abraham dowiaduje się, że będzie miał syna. O północy Lot oświadcza, że jest gotów poświęcić swe córki, by ochronić swych gości.Czytaj dalej...

 

Bóg nadziei

On 29 kwietnia 2021, in Nadzieja, by BJ

Bóg nadziei; Peter J. Leithart

Paweł kończy swoją dyskusję o słabych i silnych w kościele błogosławieństwem: „A Bóg nadziei niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję” (Rz 15,13).

Bóg jest „Bogiem nadziei”, ponieważ daje nadzieję przez Ducha. Jest „Bogiem nadziei”, ponieważ rozszerza nadzieję Izraela na pogan (Rz 15,12). Bóg nadziei jest źródłem i obiektem nadziei.

Czy możemy powiedzieć coÅ› wiÄ™cej na ten temat? Czy nadzieja jest aspektem życia samego Boga? MyÅ›lÄ™, że tak. PomyÅ›lmy o tym. Bóg jest miÅ‚oÅ›ciÄ… (1Jn 4,8). Od czasów Augustyna chrzeÅ›cijanie odczytujÄ… to stwierdzenie w kategoriach trynitarnych.… Czytaj dalej...