Radosna pokora

On 28 listopada 2020, in Adwent, Boże Narodzenie, by BJ

Radosna pokora, Peter J. Leithart

Boże Narodzenie to czas radosny, ale dla wielu zmienia się w coś przeciwnego. Zamiast radości jest pełen rozczarowania i udręki. Zamiast okazji do rodzinnego świętowania staje się okazją do rozdrapania dawnych ran, rozpalania starych sporów, ożywiania animozji, które już dawno temu powinny odejść w niepamięć. Zamiast ucztowania staje się czasem swarów.

Nie jest to nieuniknione, lecz niestety dość powszechne nawet wśród chrześcijan. Chrześcijanie pozostają grzesznikami, a kiedy zgromadzimy grzeszników w ciasnym pomieszczeniu na kilka dni, dodamy do tego jedzenie, picie i prezenty, to otrzymujemy wszystkie składniki potrzebne dla rozkwitu zazdrości, gniewu i animozji.

Takie zachowania i postawy są sprzeczne z rzeczywistością, którą świętujemy w czasie świąt Bożego Narodzenia.… Czytaj dalej...

 

Życie w ciele w stolicy cesarstwa; Peter J. Leithart

Często rozpatruje się List do Rzymian 13,1-7 w oderwaniu od kontekstu i traktuje jako ogólną wypowiedź apostoła Pawła o stosunku chrześcijanina lub Kościoła do państwa. Z pewnością możemy wyciągnąć pewne wnioski w tej kwestii z niniejszego fragmentu: Bóg jest źródłem wszelkiej władzy (13,1); kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się zarządzeniu Bożemu (13,2); władcy noszą miecz – narzędzie śmierci, aby karać zło (13,4) itd.

Chrześcijanie słusznie doprecyzowali te wnioski, opierając się na innych fragmentach Pisma Świętego i doświadczeniach politycznych. Czy wszelka władza jest ustanowiona przez Boga? – pyta Tomasz z Akwinu. To zależy. … Czytaj dalej...

 

Deklaracja Toruńska

On 12 listopada 2020, in Kościół, by BJ

Deklaracja Toruńska z roku 1645 to dokument przedstawiony przez Kościół Reformowany w Rzeczpospolitej w Toruniu na Colloquium charitativum, czyli Rozmowie Braterskiej zwołanej z inicjatywy króla Władysława IV w celu zapewnienia pokoju religijnego w kraju. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, Luterańskiego i Reformowanego. Dokument ten pozostaje mało znany, a włączony został do ksiąg symbolicznych jedynie przez Kościół Reformowany w Brandenburgii. Do niedawna dostępny był jedynie w łacińskim oryginale i w przekładzie na język niemiecki. Choć zdaniem niektórych źle się stało, że Deklaracja Toruńska odeszła w zapomnienie. John Williamson Nevin w Coena Mystica określił artykuł VIII Deklaracji Toruńskiej  “wybitnym podsumowaniem nauczania Kościoła Reformowanego na temat sakramentów”.… Czytaj dalej...