Modlitwa jako współpraca z Bogiem

On 21 lutego 2019, in Modlitwa, by BJ

Modlitwa jako współpraca z Bogiem, Mark Horne

Już wcześniej pisałem (cz. 1 i cz. 2) o tym, że może nie tak często powinniśmy modlić się o zmianę naszej sytuacji życiowej. Teraz chciałbym zaproponować właściwe podejście do modlitwy, wskazując na jego biblijne podstawy.

Przede wszystkim nie zapominajmy o opisie stworzenia człowieka. Bóg stworzył ludzkość, aby panowała nad światem: „Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie” (Rdz 1,28). To znaczy, że Bóg nie stworzył nas głównie po to, abyśmy wciąż Go o coś prosili. Stworzył nas raczej głównie po to, abyśmy coś dla Niego robili. Oczywiście mamy wszystko robić zgodnie z Jego wolą, a zatem również modlić się do Niego.… Czytaj dalej...

 

Ciemna strona ratunku

On 16 lutego 2019, in Modlitwa, ST - Księga Rodzaju, by BJ

Ciemna strona ratunku, Mark Horne

Chrześcijanie modlą się o ratunek z różnych niemiłych i bolesnych sytuacji. Biblia zawiera liczne przykłady takiej modlitwy. Mimo to mam pewne wątpliwości co do tego, czy zawsze podążamy za tymi przykładami we właściwy sposób.

Wcześniej pisałem o wątpliwych korzyściach płynących z wygranej na loterii. Trudno tu o dokładne dane, lecz zdaje się, że pieniądze nie rozwiązują problemów życiowych tak, jak wiele osób tego się spodziewa. W niektórych przypadkach nagłe wzbogacenie się rodzi wręcz nowe problemy finansowe lub pomnaża stare.

Wyjście Hebrajczyków z Egiptu przypomina wygraną na loterii. Wołali o ratunek i Bóg im go dał (Wj 2,23-25; 3,7-10).… Czytaj dalej...

 

Modlitwa o ratunek; Mark Horne

Chrześcijanie modlą się o ratunek z różnych okoliczności. Oczywiście Biblia wzywa nas do modlitwy o nasze potrzeby. Jezus niejednokrotnie modlił się o wyzwolenie z różnych sytuacji: „Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, zabierz ode mnie ten kielich. Lecz niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty” (Mk 14,36).

Nie ma zatem nic złego z modleniu się o różne sytuacje życiowe. Przynajmniej od czasu do czasu. Warto jedna pamiętać, że po modlitwie w Getsemani, nastawienie Jezusa zmieniło się: „Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, wydobył go, uderzył nim sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho (…) Jezus jednak powiedział do Piotra: Włóż miecz do pochwy.… Czytaj dalej...