Przymierze małżeńskie, cz. 2; Jeffrey J. Meyers

Opis pierwszego mężczyzny i kobiety, jaki znajdujemy w drugim rozdziale Pisma Świętego, to nie tylko historia, ale również teologia historyczna. Została zapisana, byśmy mogli poznać, kim jest człowiek, a w szczególności na czym polega więź między mężczyzną i jego żoną. W rzeczy samej, w Księdze Rodzaju 2,18-24 znajdujemy fundamenty biblijnego nauczania na temat małżeństwa. Co więcej, skondensowany charakter opisu wskazuje na to, że Duch Święty nadał ogromne znaczenie każdemu słowu i detalowi.

Zapewne moglibyśmy zadać wiele pytań, chcąc lepiej poznać życie sprzed Upadku. Bóg jednak zdecydował opowiedzieć głównie o małżeństwie. Już samo to pokazuje, jak wielką rolę odgrywa małżeństwo w ludzkim życiu i w wypełnieniu zadania, jakie Bóg powierzył człowiekowi.… Czytaj dalej...

 

Przymierze małżeńskie, cz. 1; Jeffrey J. Meyers

W 1973 roku, będąc uczniem liceum Lindbergh, chodziłem na kurs prawa jazdy. Aby go zaliczyć, musieliśmy oglądać filmy nakręcone na autostradach przez patrole policyjne. Pokazywały one w sposób dosadny skutki wypadków samochodowych. Ciekawe, czy inni też się z tym spotkali. Nawet nie wiem, czy nadal funkcjonuje taka praktyka. Właśnie sobie o nich przypomniałem, ponieważ moja córka Lauren rozpoczyna kurs na prawo jazdy w Lindbergh.

Oglądanie tych filmów miało odstraszać potencjalnych piratów drogowych przed brawurową jazdą i łamaniem przepisów, a tym samym sprawić, by przestrzegali prawo. Przez jakiś czas to działało. Lecz nie wystarczyło. Motywowanie za pomocą strachu nigdy nie wystarczy.… Czytaj dalej...

 

Bazar Boga

On 21 kwietnia 2019, in ST - Izajasz, Wielkanoc, by BJ

Bazar Boga; Peter J. Leithart

Biada grzesznemu narodowi. Biada tym, którzy zagarniają dom za domem i dołączają pole do pola. Biada tym, którzy od wczesnego ranka gonią za trunkami i przesiadują aż do późnej nocy, rozpalając się winem. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Biada pysznym, którzy są prawi we własnych oczach. Biada tym, co krzywdzące wydają ustawy, którzy rozpisują dekrety ucisku. Biada tym, którzy próbują ukryć swoje plany przed Bogiem. Biada zbuntowanym dzieciom. Biada tym, którzy pokładają ufność w karabinach i bombach. Biada rabującym sąsiadów. Biada synom walczącym z ojcami. Biada każdemu, kto walczy ze swoim Stwórcą.… Czytaj dalej...