Bóg jest miłością

On 14 czerwca 2019, in Trójca, by BJ

Bóg jest miłością; Peter J. Leithart

Zgodnie z nauką o Trójcy Świętej jeden Bóg w trzech osobach jest ostatecznym źródłem wszystkiego – Bogiem, w którym żyjemy, poruszamy się i istniejemy. To powinno mieć poważne konsekwencje dla naszego postrzegania świata.

Starożytni filozofowie uważali, że ostateczna rzeczywistość musi stanowić jedno. Dla Platona była to Forma Dobra, dla Arystotelesa – Nieporuszony Poruszyciel; dla Plotyna – Jednia. Najwyższym bytem była czysta jedność.

Różnorodność, wielość, zróżnicowanie były uważane za przejawy ułomności – pomniejsze formy bytu. Wielość spowodowana była upadkiem od pierwotnej jedności. Celem historii było ponowne zjednoczenie wszystkiego w ostatecznej jedności.

Jeśli Bóg jest trójjedynym Stwórcą, to powyższe twierdzenia muszą być błędne.… Czytaj dalej...

 

Przez Ducha; Peter J. Leithart

Zesłanie Ducha Świętego wypełniło wiele typów, cieni i proroctw Starego Testamentu.

Zielone Święta wyznaczyły początek nowego stworzenia i nowej ludzkości. Duch unosił się nad wodami bezkształtnej i pustej ziemi, aby uformować ją i napełnić. Podobnie Duch Boży zstąpił jak porywisty wiatr na zgromadzonych uczniów, aby uczynić z nich synów Bożych, którzy przemienią całe stworzenie. Bóg tchnął dech życia w nozdrza Adam. Podobnie Duch stał się tchnieniem ożywiającym dla uczniów zgromadzonych w Jerozolimie.

Zielone Święta były również odwróceniem sądu spod Wieży Babel. Pod Wieżą Babel Bóg pomieszał języki narodom, w wyniku czego podzieliły się one i rozeszły po całej ziemi.… Czytaj dalej...