Tezy Heidelberskie Marcina Lutra

On 28 stycznia 2021, in Luter, Reformacja, by BJ

Tezy Heidelberskie Marcina Lutra

W kwietniu 1518 roku Marcin Luter wziął udział w Dyspucie Heidelberskiej, na której przedstawiciele zakonu augustiańskiego rozmawiali o teologii scholastycznej. Tez Heidelberskich jest w sumie 40, lecz tylko pierwsze 28 dotyczy teologii, pozostałe zaś omawiają kwestie filozoficzne. Zdaniem wielu teologów Tezy Heidelberskie mają o wiele większe znaczenie niż słynne 95 Tez przybitych w wigilię Wszystkich Świętych 1517 roku do drzwi wittenberskiego kościoła, w nich bowiem znajdujemy praktycznie cały lutrowy program reformy teologii w pigułce. Poniżej ich tłumaczenie z języka niemieckiego na podstawie: Martin Luther, Gesammelte Werke, Berlin 2002.

Teza 1: Prawo Boże, choć jest najświętszą nauką życia, nie może doprowadzić człowieka do sprawiedliwości, lecz raczej stoi temu na przeszkodzie.… Czytaj dalej...

Tagged with: