Homo adorans; Dennis R. Tuuri

On 28 stycznia 2021, in Edukacja, by BJ

Homo adorans; Dennis R. Tuuri

„Na przestrzeni wieków większość chrześcijan uważała nabożeństwo za główny akt kształtujący chrześcijańską tożsamość. Wielu teologów określa człowieka mianem homo adorans, człowieka wielbiącego, ponieważ ich zdaniem wielbienie Boga jest konstytutywną cechą człowieczeństwa”, Wikipedia.

Teraz już jest to oficjalne. Jeśli nawet Wikipadia posługuje się określeniem homo adorans, to żarty się skończyły. Co jednak znaczy homo adorans na przykład w kontekście edukacji?

Na wstępie wyjaśnię pewne nieporozumienie. Homo adorans nie znaczy, że człowiek jest tylko i wyłącznie czcicielem. Właściwe znaczenie tego określenia opisał Aleksander Schmemann w Za życie świata:

„Wielbić Boga, składać Mu dziękczynienie, widzieć świat takim, jakim widzi go Bóg – być »współpracownikiem« Boga i w tym akcie dziękczynienia i afirmacji poznawać świat, nadawać mu nazwy, rozpoznawać jego istotę jako »łaknienie i pragnienie« Boga – oto cechy człowieka odróżniające go od reszty stworzeń.Czytaj dalej...

Tagged with: