Dlaczego obchodzimy Zielone Święta? Peter J. Leithart

Ponieważ Duch jest unoszącym się nad wodami wiatrem, który formuje to, co bezkształtne, wypełnia to, co puste, rozjaśnia to, co pogrążone w ciemnościach.

Ponieważ Duch jest tchnieniem, które daje Adamowi życie.

Ponieważ Pan przychodzi do Ogrodu w Duchu dnia, aby wydać wyrok na Adama i Ewę.

Ponieważ Duch walczy z ciałem.

Ponieważ Duch wyposaża Besaleela i Oholiaba w mądrość, aby zrobili wyposażenie Przybytku.

Ponieważ Duch odpędza wody Potopu, wody Morza Czerwonego i narody Kanaanu.

Ponieważ Duch jest zbroją Otniela, Gedeona, Jefty, Samsona, Saula, Dawida i Jezusa.

Ponieważ Duch nie został zabrany Dawidowi.

Ponieważ Duch wypełnił Świątynię Salomona, tak że kapłani nie mogli znieść Jego obecności.

Ponieważ Duch Eliasza zstąpił na Elizeusza i pochwycił Ezechiela, aby zawieść go do Świątyni w Jerozolimie.

Ponieważ Duch odnawia oblicze ziemi i ożywia suche kości.

Ponieważ Bóg włożył w nas swojego Ducha, abyśmy postępowali według Jego ustaw, przykazań i praw.

Ponieważ Duch zstępuje jako gołąb i jest palcem Boga, który wyrzuca demony.

Ponieważ Duch niesie dobrą nowinę ubogim.

Ponieważ Duch pozwala synom i córkom prorokować, mieć wizje i śnić sny.

Ponieważ dzięki jednemu Duchowi mamy dostęp do jednego Ojca.

Ponieważ prawo Ducha Życia uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci.

Ponieważ jesteśmy ochrzczeni i zapieczętowani przez jednego Ducha w jedno Ciało, aby wydawać owoce Ducha.

Ponieważ siedem Duchów jest oczami Pana, które obiegają całą ziemię tam i z powrotem.

Ponieważ Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!

Abyśmy nie zasmucali Ducha.

 

Tłumaczył Bogumił Jarmulak.

Źródło: Why Celebrate Pentecost?

Tagged with:
 

Leave a Reply

(Spamcheck Enabled)