Epifania i misja; Peter J. Leithart

On 8 stycznia 2017, in Epifania, by BJ

Epifania i misja; Peter J. Leithart

Lud Boży to lud misyjny. Dotyczy to nie tylko Kościoła Nowego Testamentu. Bóg powołał Abrahama, aby przez niego błogosławić narodom, zaś jeden z powtarzających się grzechów Izraela polegał na zaniedbaniu tego powołania. Izrael miał pobudzać narody do chwalenia Pana, lecz zamiast tego pobudzał je do bluźnienia Bogu poprzez swoje bałwochwalstwo i grzechy.

Lub Boży to lud misyjny, ponieważ Bóg jest Bogiem misji. W odwiecznym życiu Trójcy Syn w Duchu odwiecznie pochodzi od Ojca, zaś Ojciec i Syn odwiecznie posyłają Ducha. W historii świata Ojciec posyła Syna, który z kolei po wniebowstąpieniu posyła Ducha otrzymanego od Ojca.

Kościół stanowi kulminację tej sekwencji. Jako Ciało Chrystusa oraz jako lud zrodzony z Ducha Kościół otrzymał podwójna misję. Kiedy Jezus tchnął Ducha na uczniów, wtedy powiedział: Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Misja Kościoła nie stanowi czysto ludzkiego działania. Kościół jest misyjny, ponieważ poprzez Ducha bierze udział w misji Trójjedynego Boga.

Epifania rozpoczynająca się 6 stycznia oznacza „manifestację” lub „objawienie”. Obchodzimy ją na pamiątkę objawienia się Jezusa Mędrcom ze Wschodu, którzy byli pierwocinami pogan zgromadzonych wokół Tronu Bożego. Epifania przypomina, że Jezus przyszedł jako Światłość świata, my zaś jesteśmy posłani, aby zanieść to Światło narodom. Tym samym Epifania przypomina, że nasza misja nie jest jedynie programem, w którym Kościół uczestniczy, lecz samą istotą Kościoła.

Okres Epifanii wzywa nas, abyśmy byli tym, czym jesteśmy zgodnie z naszym wyznaniem wiary, a mianowicie Kościołem „apostolskim”, ludem posłanym.

Tłum. B. Jarmulak

Źródło: Epiphany and Mission

Tagged with:
 

Leave a Reply

(Spamcheck Enabled)