Prawo Boże jest niezmienne; James B. Jordan

Ponieważ Prawo Boże jest odzwierciedleniem niezmiennego charakteru Boga, dlatego nie może się zmienić. Jezus mówi o tym w Ewangelii Mateusza: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Przyszedłem nie po to, aby je znieść, ale wypełnić. Zapewniam was: Dopóki ziemia i niebo będą istnieć, nie zmieni się w Prawie ani jedna litera, ani jedna kreska, aż się wszystko spełni. Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5,17-19).

Jednak wiemy, że nastąpiła pewna zmiana.… Czytaj dalej...

Tagged with:
 

Biblia to Księga Życia; James B. Jordan

Głoszenie i nauczanie Słowa Bożego jest zadaniem i przywilejem Kościoła, a tym samym duchownych. Ponieważ jednak ludzie są samolubni i zaborczy, dlatego, starając się wywyższać samych siebie, niektórzy duchowni mają tendencję do traktowania Biblii jedynie jako podręcznika dla Kościoła, a nie dla całego życia. Biblia staje się zbiorem tekstów kazalnych, pewnych praw dotyczących indywidualnej moralności i księgą procedur dla Kościoła, ale niczym więcej. Twierdzą, że Biblia nie ma nic do powiedzenia w takich dziedzinach jak nauka, medycyna, historia, polityka czy prawo.

Dr Francis Nigel Lee ukuł termin „eklezjocentryzm” na określenie tego zjawiska, które możemy nazwać również „skupieniem na Kościele”.… Czytaj dalej...

Tagged with:
 

Charakter przykazań Prawa Mojżeszowego; James B. Jordan

Jednym z problemów towarzyszących lekturze Biblii jest wczytywanie w nią współczesnych koncepcji. W naszym świecie rozróżniamy różne rodzaje lub kategorie prawa: prawo kanoniczne, prawo sądowe, prawo cywilne, prawo karne, prawo moralne, prawo korporacyjne itp. Błądzimy jednak, zakładając, że Biblia została napisana z myślą o naszych kategoriach prawnych.

Konfesje z czasów Reformacji, opierając się na średniowiecznej tradycji, stwierdzają, że w Piśmie Świętym istnieją trzy rodzaje praw: moralne, sądowe i ceremonialne. Te rozróżnienia nie wytrzymują jednak teologicznej analizy – całe Prawo Boże odnosi się do moralności, chociaż żyjemy w innych czasach, a zatem sposób, w jaki przestrzegamy niektórych przepisów, odpowiednio również się zmienił.… Czytaj dalej...

Tagged with: