Wiara i wdzięczność – dzieje Adama i Kaina, cz. 1; James B. Jordan

Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju stwierdza, że Bóg – po stworzeniu i uporządkowaniu pierwotnego stworzenia – stworzył w końcu człowieka. Powiedział: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem i nad całą ziemią, i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1,26).

Tak bardzo obyliśmy się z tymi słowami, że często umyka nam ich wymowa. W rzeczy samej, trudno uwierzyć w to, o czym tu mowa. Dlaczego? Ponieważ chwilę później czytamy, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, który stworzył świat (Rdz 2,25).… Czytaj dalej...

 

Józef, mąż sprawiedliwy

On 18 września 2018, in Adwent, NT - Ew. Mateusza, by BJ

 

Józef, mąż sprawiedliwy; Peter Leithart

Józef, mąż Marii, był w Średniowieczu przedmiotem wielu żartów i dowcipów. Średniowieczny teatr i sztuka nierzadko traktowały go jako kogoś „na doczepkę”, jako marginalną postać ewangelicznej historii. Po części stało się to przykrym przeciwieństwem wychwalanej Marii. Każdy mężczyzna mógł poczuć się zraniony przez porównanie z taką osoba, za jako uważano Marię.

Współcześnie zwłaszcza pośród protestantów stosunek do Józefa ze skrajnego szyderstwa zamienił się w całkowitą obojętność. Książki na temat historii Kościoła nie mogą przejść obojętnie bez wnikliwej dyskusji o miejscu Marii w średniowiecznej pobożności, jednak większość z nich kompletnie zapomina o jej mężu.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Józef (jak i Maria) odegrał absolutnie wyjątkową rolę w historii zbawienia.… Czytaj dalej...

 

O winie i piwie

On 7 września 2018, in Życie chrześcijańskie, Sakramenty, by BJ

O winie i piwie; Jeffrey J. Mayers

Stary Testament

 „Alkohol sam w sobie to dobre dzieło Boże, które trzeba przyjmować z wdzięcznością. Jednak nadużywanie go pochodzi od szatana – wino jest od Boga, pijak od diabła” (Way to Drunkards, 1673).

  1. „Wino” zalecane przez Boga i używane z umiarem przez lud Boży w Starym Testamencie nie było sokiem winogronowym, lecz zawierającym alkohol winem lub piwem (Rdz 9,21; Ps 104,14-15; Koh 9,7). Każde słowo użyte na określenie „wina” lub „mocnego napoju” (czyli piwa) pojawia się w kontekście mówiącym o ich „alkoholowych” właściwościach (yajin w Rdz 9,21; tirosh w Oz 4,11; asis w Jl 1,5; shekar w Kpł 10,9).
Czytaj dalej...