Post i uczta

On 16 lutego 2018, in Czas pasyjny, ST - Księga Rodzaju, by BJ

Post i uczta, Peter J. Leithart

Chrześcijanie poszczą z różnych powodów. Czasami dobrych. Apostołowie i chrześcijanie w ich czasach pościli i modlili się przy okazji wyboru nowych prezbiterów oraz wysyłania misjonarzy. Chrześcijanie pościli, dając tym samym wyraz głębokiego żalu za grzechy. Pościli i modlili się, walcząc z atakami demonów i błagając Boga o wybawienie.

Czasami chrześcijanie pościli ze złych powodów. Pościli, gdyż wierzyli, że ciało jest z gruntu złe; ponieważ odczuwali wielką winę za grzechy, lecz zapomnieli, że Bóg powodowany miłością posłał swojego Syna, aby oczyścić nas z grzechów; ponieważ chcieli, żeby Bóg zobaczył i docenił ich pobożność.

Mimo błędów i nadużyć dawni chrześcijanie zachowali zdrowe przekonanie o miejscu i roli postu z życiu chrześcijan.… Czytaj dalej...

 

Gadareński szaleniec i świat współczesny; Rich Bledsoe

I.

Od 2000 lat Duch Święty oddziałuje na świat poprzez chrześcijańskie teksty. Gdybyśmy w jakiś magiczny sposób mogli przenieść się w czasie 2000 lat wstecz, to zapewne bylibyśmy zszokowani okrucieństwem ówczesnego świata. Nie było w nim żadnej troski o ofiary. Dziś, przeciwnie, aby zdobyć jakikolwiek autorytet i prawo do wypowiadania się w kwestiach etycznych, należy otoczyć się aurą ofiary. Widać w tej zmianie przebiegłość szatana. Skoro ofiary zostały zrehabilitowane, to otworzyły się nowe możliwości działania. Tym samym gadareński szaleniec przeniesiony do współczesności mógłby ze swym bagażem doświadczeń czynić rzeczy, o których starożytni nawet nie śnili.… Czytaj dalej...

 

Dysfunkcjonalna rodzina gadareńskiego szaleńca, Rich Bledsoe

Historia gadareńskiego szaleńca opisana jest w trzech Ewangeliach (Mt 8,28-34; Mk 5,1-10; Łk 8,26-37). W czasie jednej ze swych podróży Jezus udał się z Galilei na drugą stronę Jeziora Genezaret. Zaraz po wyjściu z łodzi spotkał opętanego szaleńca, który padł Mu do stóp i zawołał: „Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, abyś mnie nie dręczył” (Mk 5,7). Jezus, rozkazując nieczystemu duchowi wyjść z niego, zapytał go o imię, na co padła znana odpowiedź: „Na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu” (w. 9).

Ten człowiek pełnił ważną rolę w społeczności Gadareńczyków.… Czytaj dalej...