Wstępowanie, zstępowanie i przeznaczenie rodzaju ludzkiego; Peter J. Leithart

Bóg ukształtował Adama z prochu ziemi, tchnął życie w jego nozdrza i umieścił w Ogrodzie w kraju Eden. Z Księgi Ezechiela 28,13-14 wiemy, że Ogród był zasadzony na górze. Taki sam wniosek wyciągamy z opisu zawartego w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie czytamy, że przez Ogród przepływała rzeka, która następnie rozdzielała się na cztery rzeki i płynęła do Asyrii, Kusz i Chawili, gdzie było złoto.

Historia ludzkości rozpoczęła się na górze, lecz Adam miał wznosić się coraz wyżej. Ogród nie był najwyżej położonym miejscem w Edenie. Rzeka płynąca przez Ogród wypływała powyżej niego.… Czytaj dalej...

 

Muzyka i hermeneutyka

On 19 maja 2017, in Biblia, Hermeneutyka, Muzyka, by BJ

Muzyka i hermeneutyka; James B. Jordan

Ucząc, jak czytać Biblię, czasami odwołuję się do muzyki. Kiedy słyszymy prostą piosenkę ludową, szybko dostrzegamy powtarzający się motyw muzyczny. Sprawa wygląda inaczej w przypadku bardziej zaawansowanych utworów. Pozwólcie, iż wyjaśnię, co mam na myśli.

Kompozytor tworzy wyraźną i odważną linię melodyczną. Można ją zauważyć z łatwością. Kilka razy pojawia się ona w utworze. Potrzebne jest jednak wrażliwe ucho i wiedza muzyczna, aby dostrzec subtelne różnice. Możliwe, iż za którymś razem usłyszymy jedynie niewielki fragment danego tematu lub usłyszymy go w nieco innej tonacji. Albo też linia melodyczna będzie ukryta pod innym, dominującym tematem muzycznym.… Czytaj dalej...

 

Słowo jest do słuchania

On 12 maja 2017, in Biblia, Hermeneutyka, by BJ

Słowo jest do słuchania; James B. Jordan

Jako protestanci czytamy Biblię, aby ją zrozumieć i dowiedzieć się, co Bóg ma nam do powiedzenia. Obcowanie z Biblią nie jest więc dla nas wydarzeniem mistycznym, lecz chodzi w nim o odnowienie umysłu i wynikającą z niego zmianę zachowania (por. Ef 4,17-24). Jak zatem mamy podejść do czytania Biblii, a dokładniej ujmując – do obcowania z Biblią w taki sposób, aby nasze życie z Bogiem jak najwięcej na nim skorzystało.

Po pierwsze, musimy pamiętać, że Biblii należy przede wszystkim słuchać. Choć oczywiście nie ma nic złego w jej czytaniu, to jednak Pismo zostało napisane w taki sposób, aby podstawowym sposobem jego odbioru było słuchanie.… Czytaj dalej...