Siedmiokrotny Duch

On 18 maja 2018, in Zielone Święta, by BJ

Siedmiokrotny Duch, Peter J. Leithart

„Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem” (Apk 1,4).

Co otrzymujemy wraz z Duchem Świętym? Wszystko. To nie przesada. On jest siedmiokrotnym Duchem, który działał przez siedem dni stworzenia i działa przez tydzień historii. Jest darem Ojca i Syna. Darem darów. Darem historii. Wszelkie skarby Boże, ukryte w Nim jeszcze przed założeniem świata, stały się nasze przez Ducha Pięćdziesiątnicy. Podczas Zielonych Świąt Bóg dał nam samego siebie. Cóż więcej mógł nam dać?… Czytaj dalej...

 

Korona i krzyż

On 13 maja 2018, in Wniebowstąpienie, by BJ

Korona i krzyż, Bogumił Jarmulak

Wniebowstąpienie Chrystusa było Jego intronizacją. Wskazują na to słowa, jakie wypowiedział do uczniów tuż przed wstąpieniem do nieba: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20). W podobny sposób mówi o wniebowstąpieniu Jezusa również apostoł Paweł: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. … Czytaj dalej...

 

Mężczyzna i kobieta w liturgii, cz. 2

On 21 kwietnia 2018, in Liturgia, by BJ

Mężczyzna i kobieta w liturgii, cz. 2; James B. Jordan

Nowe przymierze nie zmienia ról mężczyzn i kobiet. Dlatego nie powinna nas dziwić Maria siedząca u stóp Jezusa ani pojawienie się „diakonis” w otoczeniu Nowego Wcielonego Przybytku, czyli Jezusa. Paweł stwierdza, że w Chrystusie nie ma mężczyzny ani kobiety. Jednak z drugiej strony zależy mu na rozróżnieniu ról w kontekście liturgicznym. Zgodnie ze świadectwem Nowego Testamentu Kościół jest nową Świątynią, a nie synagogą. To miejsce, w którym składa się żywe ofiary, w którym ofiaruje się Bogu cześć. To miejsce, w którym spożywa się nowy sakramentalny posiłek – nowy chleb i wino, które należą do ofiary z pokarmów (daniny) i ofiary pojednania (Kpł 2; 7,11-14; Lb 15).… Czytaj dalej...