Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie (Dzieje Apostolskie 2,21).