Krzyż

On 17 marca 2017, in Krzyż, by BJ

Krzyż; Peter J. Leithart

Paweł nie chciał znać nic prócz Jezusa i Krzyża. Czy to wystarczy? By odpowiedzieć na to pytanie, musimy wpierw znaleźć odpowiedź na inne: Czym jest Krzyż?

Krzyż to dzieło Ojca, który oddał Syna z miłości do świata. Krzyż to dzieło Syna, który nie upierał się zachłannie przy swej równości z Ojcem, lecz poszedł na haniebną śmierć. Krzyż to dzieło Ducha, przez którego Syn ofiarował się Ojcu i którego posłał wywyższony Syn. Krzyż ukazuje wysokość, głębokość i szerokość wiecznej miłości Trójcy.

Krzyż jest światłością świata. Wiszący na Krzyżu Jezus to firmament łączący Niebo i Ziemię. Krzyż jest pierwszym spośród drzew wydających owoc.… Czytaj dalej...

 

Szkoła cierpienia

On 10 marca 2017, in NT - Kolosan, by BJ

Szkoła cierpienia; Peter J. Leithart

Jako chrześcijanie ewangeliczni utrzymujemy, że dzieło Chrystusa jest skończone, kompletne i całkowicie wystarczające. Dla wielu chrześcijan ewangelicznych na tym polega Ewangelia: Nic nie może umniejszyć dzieła Chrystusa i na pewno nic nie można do niego dodać ani przez uczynki, ani przez pokutę, zaparcie się samego siebie, sakramenty lub ofiary. Męce Chrystusa niczego nie brakuje. Jezus wszystkiego dokonał i dokonał tego raz na zawsze.

Apostoł Paweł burzy jednak ten obraz, stwierdzając: „We własnym ciele dopełniam braki udręk Chrystusa za Jego Ciało”.

Zbieramy cytaty z Nowego Testamentu – głównie z listów Pawła – oznajmiające, że śmierć Jezusa zapewniła nam zbawienie raz na zawsze.… Czytaj dalej...

 

Post

On 6 marca 2017, in Post, by BJ

Post; Andrzej Polaszek

U progu swej publicznej działalności Jezus odbywa czterdziestodniowy post. Spośród biblijnych bohaterów wiary pościli: Mojżesz, Dawid, Eliasz, Estera, Daniel, prorokini Anna, apostoł Paweł. Możemy śmiało założyć, że pozostali również pościli, nawet jeśli nie zostało to odnotowane w Piśmie Świętym. Jezus zakłada jako coś oczywistego, że jego uczniowie poszczą. Nie mówi: Powinniście pościć. Mówi: A gdy pościcie nie bądźcie smętni jak obłudnicy (Mt 6,16).

A my? Nam coraz częściej słowo „post” kojarzy się jedynie z wpisem na blogu albo na Facebooku. Biblijny post wypadł z naszego menu. Bywa też tak, że post kojarzy nam się przede wszystkim z nadużyciami.… Czytaj dalej...