Mężczyzna i kobieta w liturgii, cz. 2

On 21 kwietnia 2018, in Liturgia, by BJ

Mężczyzna i kobieta w liturgii, cz. 2; James B. Jordan

Nowe przymierze nie zmienia ról mężczyzn i kobiet. Dlatego nie powinna nas dziwić Maria siedząca u stóp Jezusa ani pojawienie się „diakonis” w otoczeniu Nowego Wcielonego Przybytku, czyli Jezusa. Paweł stwierdza, że w Chrystusie nie ma mężczyzny ani kobiety. Jednak z drugiej strony zależy mu na rozróżnieniu ról w kontekście liturgicznym. Zgodnie ze świadectwem Nowego Testamentu Kościół jest nową Świątynią, a nie synagogą. To miejsce, w którym składa się żywe ofiary, w którym ofiaruje się Bogu cześć. To miejsce, w którym spożywa się nowy sakramentalny posiłek – nowy chleb i wino, które należą do ofiary z pokarmów (daniny) i ofiary pojednania (Kpł 2; 7,11-14; Lb 15).… Czytaj dalej...

 

Mężczyzna i kobieta w liturgii, cz. 1; James B. Jordan

Święcenia kobiet w kościele chrześcijańskim, a szczególnie ordynacja na urząd pastora (czyli do służby Słowa i Sakramentów) to dosyć nowy trend w historii chrześcijaństwa. Od początku istnienia Kościoła aż do ostatnich dekad XX wieku kobiety nie obejmowały urzędu pastora w żadnym jego odłamie – wschodnim czy zachodnim, protestanckim czy katolickim. Jedynie kilka sekt, o nastawieniu niemal zawsze antyteologicznym oraz „charyzmatycznym”, wynosiło kobiety na ten urząd.

Niektórzy chrześcijanie zakładają obecnie, że Kościół mylił się w sprawie ordynacji kobiet przez ostatnie dwa tysiące lat. Zatem zakładają, że albo Duch Święty wprowadzał w błąd cały Kościół, bądź też zezwalał, aby pozostawał w błędzie, mając ku temu dobre powody, i że dopiero teraz zaczął korygować ten błąd.… Czytaj dalej...

 

Tomasz i my

On 6 kwietnia 2018, in NT - Ew. Jana, Wielkanoc, by BJ

Tomasz i my, Peter J. Leithart

Oktawa jest powtórzeniem, ale powtórzeniem z pewną zmianą. Nie jest tą samą nutą zagraną powtórnie, lecz o oktawę wyżej. Oktawa zawsze wyznacza nowy początek. Hebrajscy chłopcy przechodzili obrzezanie ósmego dnia po narodzinach. Pierworodne owce były składane w ofierze ósmego dnia. Aaron został wyświęcony ósmego dnia. Trędowaci, mężczyźni po wycieku, kobiety po menstruacji – wszyscy poddawali się oczyszczeniu ósmego dnia. Poświęcenie Świątyni osiągało kulminację ósmego dnia.

Wielkanoc również jest oktawą. Jezus powstał z martwych dzień po szabacie, który kończył żydowski tydzień. Wielkanoc zawiera w sobie wszystkie ósemki Starego Testamentu, lecz również wznosi się ponad nie na wyższy poziom.… Czytaj dalej...