Porady Przychodnia, cz. 8: Nienasycenie

James B. Jordan

„Pijawka ma dwie córki: Daj, Daj. Trzy rzeczy są nienasycone, cztery nie mówią: Dosyć! Szeol, niepłodne łono, ziemia nienasycona wodą i ogień, który nie mówi: Dosyć!” (Prz 30,15-16).

Głównym tematem przypowieści Przychodnia jest pokora. Powyższe dwa wersety mówią z kolei o nienasyceniu.

Pijawka jest krwiopijcą. Nigdy nie jest nasycona. Pijawka ma dwie córki. Obie noszą to samo imię: Daj mi. Przychodzień rozwija ten wątek, wskazując na trzy, a nawet cztery ilustracje nienasycenia.

Pierwszą jest Szeol. Słowo „szeol” nie oznacza piekła, lecz raczej grób, czyli „miejsce, dokąd udają się zmarli”. Biblia nie naucza, że zmarli są pozbawieni świadomości lub śpią aż do dnia zmartwychwstania.… Czytaj dalej...

 

Porady Przychodnia, cz. 7

On 11 sierpnia 2017, in ST - Księga Przysłów, by BJ

Porady Przychodnia, cz. 7; James B. Jordan

„Jest pokolenie, które przeklina swojego ojca i swojej matce nie błogosławi. Jest pokolenie czyste we własnych oczach, a z brudu nie obmyte. Jest pokolenie, które patrzy wyniośle i powieki ma w górę wzniesione. Jest pokolenie, które zęby ma jak miecze, a szczęki jak noże, aby pożreć biednych w kraju i ubogich spośród ludu” (Prz 30,11-14).

Agur rozmyśla nad pokorą i arogancją. W powyższym fragmencie znajdujemy opis człowieka aroganckiego. Każde zdanie rozpoczyna się słowami: „Jest pokolenie…”. Moglibyśmy je sparafrazować w następujący sposób: „Są ludzie, którzy…” lub „Pewni ludzie…”.

Fragment ten zawiera cztery części zmierzające do kulminacji.… Czytaj dalej...

 

Porady Przychodnia, cz. 6

On 4 sierpnia 2017, in ST - Księga Przysłów, by BJ

Porady Przychodnia, cz. 6; James B. Jordan

„Nie obmawiaj sługi przed jego panem, aby cię nie przeklął i abyś nie poniósł kary” (Prz 30,10).

Przychodzień jest człowiekiem pokornym. Widać to wyraźnie w wersetach 2-4, gdzie stwierdza, że jest najgłupszym człowiekiem na ziemi, który jednak zna Boga. Wątek pokory widoczny jest również w wersetach 5-6, gdzie Agur mówi, że człowiek powinien całkowicie zawierzyć Słowu Bożemu. Następnie prosi Boga, aby zachował go od kłamstw i fałszu próżnej filozofii, a także od zbytniego ubóstwa i zbytniego bogactwa, z powodu których popadłby w grzech (w. 7-9).

Teraz przechodzimy do wersetu 10. Człowiek pokorny nie jest na tyle arogancki, żeby mieszać się w cudze sprawy.… Czytaj dalej...