Kuszenie Jezusa, cz. 4; James B. Jordan

Ew. Mateusza: Kamienie w chleb

Na wstępie zastanówmy się nad związkiem pomiędzy „zamianą kamienia w wodę” dokonaną przez Mojżesza, a tym, do czego Kusiciel namawia Jezusa. Kiedy Mojżesz uderzył w skałę, wtedy zgrzeszył w sposób, w jaki Kusiciel chce, żeby zgrzeszył również Jezus. Mojżesz co prawda „zamienił kamień w wodę”, lecz uczynił to w zły sposób (Lb 20). Za pierwszym razem Mojżesz rzeczywiście miał uderzyć w skałę (Wj 17), lecz za drugim razem miał jedynie przemówić do skały. Woda, o której mowa w Księdze Wyjścia 17, była pierwszą wodą, jaką Hebrajczycy otrzymali na pustyni – wodą pustynną.… Czytaj dalej...

 

Kuszenie Jezusa, cz. 3; James B. Jordan

Ew. Mateusza – wprowadzenie

Mateusz ukazuje Jezusa jako wypełnienie wszystkich obietnic Bożych, podkreślając przy tym wątek ofiary (Izaak) i królowania (Salomon). Pierwsza Ewangelia napisana jest z perspektywy Mojżeszowej. Mojżesz panował nad Izraelem, prowadził go przez pustynię i zaopatrywał w pożywienie, nadał mu Prawo, a w końcu umarł, aby lud mógł zawrzeć z Bogiem przymierze jeszcze lepsze niż to zawarte na górze Synaj. Jednak o ile nie ma absolutnie nic złego w poszukiwaniu odniesień do całego Starego Testamentu w Ew. Mateusza, to powinniśmy szukać ich przede wszystkim w Pięcioksięgu.

Nieczęsto się o tym mówi, ale Księga Powtórzonego Prawa przedstawia Mojżesza jako ofiarę złożoną za lud Boży.… Czytaj dalej...

 

Kuszenie Jezusa, cz. 2 – Kusiciel; James B. Jordan

Aby zakończyć wstęp do tej serii, należy zastanowić się nad postacią kusiciela. Słowo przetłumaczone jako „kusić” znaczy także „testować” lub „poddawać próbie” czy też „egzaminować”. Diabeł zarówno kusi Jezusa, jak i poddaje Go próbie. Sprawdza Go, mówiąc: „Zobaczmy, czy rzeczywiście jesteś Synem Bożym. Jeśli tak, to zrób to, co ci każę”. Coś podobnego widać w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Wąż przychodzi, żeby poddać próbie Adama i Ewę. Sprawdza, na ile wierzą Bogu. Przedstawia im alternatywę. Takie testowanie samo w sobie nie jest jeszcze złe. Taka próba może okazać się pomocna w lepszym zrozumieniu czegoś ważnego.… Czytaj dalej...