Złoto, kadzidło i mirra

On 14 stycznia 2017, in Epifania, by BJ

Złoto, kadzidło i mirra; Peter J. Leithart

Dary mędrców ze Wschodu ofiarowane Jezusowi uważa się za królewskie dary dla nowo narodzonego króla Żydów. Rzeczywiście każdy z trzech darów wiąże się w Biblii z królowaniem. W Psalmie 21,4 czytamy, że Pomazaniec Boży nosi szczerozłotą koronę. Również Salomon otrzymał w darze złoto Saby (Ps 72,15; 1 Krl 10,2 i 10). Zaś lektyka Salomona wyperfumowana była kadzidłem i mirrą (Pnp 3,6; 4,6 i 14; 5,5). Złoto, kadzidło i mirra są więc jak najbardziej odpowiednimi darami dla króla.

Z tej perspektywy przybycie mędrców postrzega się jako odpowiednik wizyty królowej Saby u Salomona oraz jako zapowiedź powszechnego nawrócenia pogan, o którym mówił również Izajasz (60,1-14).… Czytaj dalej...

 

Epifania i misja

On 8 stycznia 2017, in Epifania, by BJ

Epifania i misja; Peter J. Leithart

Lud Boży to lud misyjny. Dotyczy to nie tylko Kościoła Nowego Testamentu. Bóg powołał Abrahama, aby przez niego błogosławić narodom, zaś jeden z powtarzających się grzechów Izraela polegał na zaniedbaniu tego powołania. Izrael miał pobudzać narody do chwalenia Pana, lecz zamiast tego pobudzał je do bluźnienia Bogu poprzez swoje bałwochwalstwo i grzechy.

Lub Boży to lud misyjny, ponieważ Bóg jest Bogiem misji. W odwiecznym życiu Trójcy Syn w Duchu odwiecznie pochodzi od Ojca, zaś Ojciec i Syn odwiecznie posyłają Ducha. W historii świata Ojciec posyła Syna, który z kolei po wniebowstąpieniu posyła Ducha otrzymanego od Ojca.… Czytaj dalej...