Dlaczego należy znać Księgę Przysłów, Mark Horne

Chrześcijanie powinni znać całą Biblię. To nie ulega wątpliwości. Jednak Księga Przysłów jest szczególnie przydatna współczesnym chrześcijanom z następujących powodów:

  1. Księga Przysłów mówi o męskości

Księga Przysłów jest dla wszystkich, jednak jej szczególnym adresatem jest „mój syn” – mężczyzna na progu dojrzałości. Napisano ją z myślą o młodzieńcu, który jest na tyle wyrośnięty, żeby jakiś gang widział w nim potencjalnego rekruta (Prz 1), a także żeby przyciągał uwagę znudzonej i bogatej cudzej żony (Prz 7). Księga zaklina młodzieńca, żeby nie zapominał o tym, jak wychowali go rodzice, i żeby to wychowanie stanowiło dla niego punkt wyjścia dla zdobywania mądrości.… Czytaj dalej...

 

Ew. Jana 4,1-42

On 26 stycznia 2019, in Liturgia, NT - Ew. Jana, by BJ

Ew. Jana 4,1-42, Peter J. Leithart

WPROWADZENIE
Relacje między Starym i Nowym Przymierzem są jedną z najważniejszych kwestii w teologii chrześcijańskiej, w tym w liturgice. Większość różnic w tradycji liturgicznej Kościoła wiąże się z interpretacją kultu Izraela w Świątyni. W kościele rzymsko-katolickim rola kapłanów w kulcie chrześcijańskim jest bardzo podobna do roli kapłanów w Izraelu – kapłan składa ofiary w imieniu ludu. W wielu kościołach protestanckich kult postrzegany jest zupełnie inaczej – kult Izraela był bardzo formalny, złożony i materialny, a kult chrześcijański jest duchowy i nieformalny.

Żadna z tych skrajności nie reprezentuje klasycznej protestanckiej wizji kultu. Musimy zrozumieć zarówno ciągłość, jak i nieciągłość między Starym a Nowym Przymierzem, aby ukształtować zarówno nasze myślenie, jak i praktykę związaną z nabożeństwem zgodnie z nauczaniem Pisma.… Czytaj dalej...

 

Degradacja człowieka i świata; James B. Jordan

Pradawni święci, cz. 3

Niestety, proces gloryfikacji świata uległ skażeniu. Grzech Adama polegał na pogwałceniu drugiego kroku schematu przemiany świata[1]. Adam nie złożył Bogu dziękczynienia. Trzymając w dłoni zakazany owoc i zamierzając go spożyć, Adam nie mógł podziękować zań Bogu. Zatem pierwotny grzech Adama polegał między innymi na nieoddaniu Bogu należnej Mu chwały (przez przemianę świata zgodnie z oczekiwanym przez Boga schematem działania), a także na niezłożeniu Bogu dziękczynienia (przez wyrażenie zależności od Boga i wdzięczności za dary, które od Niego otrzymał). Tym sposobem Adam zakłócił sześcioetapowy schemat przemiany świata. To zepsucie widzimy jeszcze wyraźniej na przykładzie Kaina (Rdz 4).… Czytaj dalej...