Święte Świętych stało się ciałem; James B. Jordan

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego” (Jn 1,14).

Komentarze do Ewangelii Jana omawiając Słowo lub Logos, o którym mowa w pierwszym rozdziale, rutynowo twierdzą, że Jan używa pojęcia zapożyczonego od starożytnych filozofów. Ich zdaniem ewangelista przedstawia wyraźnie chrześcijańską prawdę, która była niewyraźnie ukazana w tych filozoficznych koncepcjach. Fascynacja rzekomo greckim kontekstem słowa logos zaślepiła wielu na jego głęboko biblijne korzenie.

W tym krótkim eseju nie zamierzam zagłębiać się we wszystkie konsekwencje użycia słowa logos w Ewangelii Jana oraz w innych księgach Biblii. Chcę tylko zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt, który – o ile wiem – został przez wielu przeoczony.… Czytaj dalej...

 

Odwieczna waśń, czyli o kobiecie, dziecku i wężu; Bogumił Jarmulak

Rekolekcje adwentowe 2020

I.

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę. Zasadził dla nich Ogród na wschodzie ziemi Eden. W Ogrodzie rosło wiele drzew, których owocami żywił się człowiek. Dwa z nich rodziły szczególne owoce – były to Drzewo Życia i Drzewo Poznania. Człowiek jednak nie miał spędzić całej wieczności w wygodnym i przytulnym Ogrodzie. Raczej miał udać się poza jego granice, najpierw do reszty ziemi Eden, gdzie rosło zboże, które można było przetworzyć na chleb, potem do ziemi Chawila, gdzie Bóg ukrył dobre i piękne złoto, a w końcu na krańce ziemi, gdzie czekały, Bóg wie jakie, skarby.… Czytaj dalej...

 

Topór Adwentu

On 12 grudnia 2020, in Adwent, NT - Ew. Mateusza, by BJ

Topór Adwentu; Peter J. Leithart

„Pokutujcie, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie” – nakazuje Jan Chrzciciel w tradycyjnym czytaniu adwentowym (Mt 3). Brzmi to jak groźba i rzeczywiście nią jest. Następnie Jan wzywa faryzeuszy i saduceuszy, aby wydali owoc pokuty lub stawili czoła konsekwencjom: „Topór jest już położony do pnia drzewa”, gotowy zamienić „każde drzewo, które nie rodzi owoców” w rozpałkę dla nienasyconego ognia.

Jaki topór? I kim jest drwal? Wskazówkę można znaleźć w XI rozdziale Księgi Izajasza, często w lekcjonarzach łączonym z III rozdziałem Ewangelii Mateusza. Izajasz prorokuje, że z pnia Jessego, ojca Dawida, wykiełkuje nowy pęd, „różdżka” namaszczona Duchem Świętym, aby przynieść sprawiedliwość i sprawić, że wilk i baranek będą mieszkać w pokoju. … Czytaj dalej...