Księga Wyjścia 21,22-23

On 31 października 2020, in Aborcja, ST - Księga Wyjścia, by BJ

Księga Wyjścia 21,22-23; James B. Jordan

Istnieją dwie ogólne interpretacje wersetu 22. Pierwsza mówi o tym, że chodzi o sytuację, w której dwóch mężczyzn walczy, a kobieta w ciąży podchodzi zbyt blisko i zostaje przypadkowo skrzywdzona. Druga interpretacja stwierdza, że chodzi o sytuację, kiedy dwóch mężczyzn walczy, a żona jednego z nich interweniuje i wtedy przeciwnik jej męża celowo uderza w nienarodzone dziecko wroga, kopiąc lub uderzając ciężarną kobietę w brzuch.

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która interpretacja jest prawidłowa. Czasownik oznaczający „trafienie” różni się od czasownika używanego na określenie „uderzenia” w całym tym fragmencie. Chociaż te dwa słowa są w dużej mierze synonimami, możliwe jest, że inne słowo zostało tu użyte, aby wskazać, że chodzi o nieumyślne, przypadkowe uderzenie.… Czytaj dalej...

 

Reformacja i epoka świecka

On 31 października 2020, in Reformacja, by BJ

Reformacja i epoka świecka; Peter J. Leithart

Charles Taylor, podobnie jak wielu myślicieli katolickich, postrzega Reformację jako kluczowy moment w kształtowaniu się „epoki świeckiej”, jak zatytułował swoją ostatnią książkę (A Secular Age). Niewiele z przedstawionych w niej tez i wniosków to zupełna nowość, ale niewątpliwie jest to praca zwięzła i świeża i stanowi poważne wyzwaniu dla protestantów.

Taylor postrzega Reformację jako kulminację ducha reformy inspirującego różne ruchy w późnym średniowieczu. W centrum większości tych ruchów leżało dążenie do podniesienia poziomu pobożności nie tylko wśród duchowieństwa, ale także wśród wszystkich chrześcijan. Reforma była nie tylko powrotem do przeszłości, ale „motorem prawdziwej nowości i bezprecedensowych zmian”.… Czytaj dalej...

 

Symbolika Przybytku Mojżesza

On 26 września 2020, in Liturgia, by BJ

Symbolika Przybytku Mojżesza; James B. Jordan

  1. Przybytek jako Dom Boga

Przede wszystkim, Przybytek był miejscem zamieszkiwania Boga. Miejsce Najświętsze (Święte Świętych) było salą tronową. Bóg zasiadał na skrzydłach cherubów, a Jego stopy spoczywały na wieku Arki Przymierza (tzw. Przebłagalni). Do Miejsca Najświętszego mógł wchodzić tylko raz w roku tylko jeden człowiek, a mianowicie arcykapłan, aby dokonać oczyszczenia podnóżka tronu Bożego (Kpł 16,14-15). Czynił to po to, aby Bóg nie poczuł się znieważony i nie opuścił Izraela, a tym samym, by nie pozbawił go swojej ochrony.

Miejsce Święte, pokój zewnętrzny, było pokojem dziennym. Znajdowały się w nim trzy elementy wyposarzenia: lampa, stół z chlebem oraz stolik z kadzidłem.… Czytaj dalej...