Ewangelia o ukrzyżowanym Bogu; Peter J. Leithart

Na krzyżu widzimy wyjątkowość chrześcijańskiego przesłania. Żadna inna religia, filozofia, światopogląd nie mówią o śmierci Boga w sposób, w jaki czyni to Ewangelia. Chrześcijanie podkreślają, że w sercu rzeczywistości kryje się ofiarna miłość Boga. Kiedy pierwsi chrześcijanie rozważali tajemnicę śmierci Jezusa, Duch Święty doprowadził ich do niezwykłego odkrycia. Tożsamość i charakter misji Jezusa okazały się być wielkim zaskoczeniem. Z jednej strony, Jezus nie pasował do typowego wyobrażenia o Mesjaszu. Większość Żydów w pierwszym wieku oczekiwało raczej kogoś na wzór Cezara, który by podporządkował sobie pogan i przywrócił Izraelowi należyte mu miejsce. W tamtych czasach pojawiło się wielu takich „mesjaszy”, którzy zazwyczaj kończyli w rzymskim więzieniu lub na rzymskim krzyżu.… Czytaj dalej...

 

Każda niedziela to Niedziela Palmowa; Peter J. Leithart

Kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy, wszystko się zmieniło. Według relacji ewangelisty Marka Jezus wcześniej podróżował potajemnie, nauczając za kulisami, nie przyciągając niepotrzebnej uwagi do swych cudów, mówiąc w przypowieściach. Kiedy oczyścił trędowatego, to przykazał mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił” (Mk 1,44). Zaś po przemienieniu „przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie” (Mk 9,9). Najwyraźniej Jezus nie szukał rozgłosu.

Jezus unikał miejsc, w których koncentrowała się władza. Przebywał głównie na galilejskiej prowincji. Nie był regularnym gościem w Jerozolimie i w Świątyni. Dużo podróżował, niemal zawsze pozostawał w ruchu, lecz zawsze pieszo.… Czytaj dalej...

 

40+ powodów dla Czasu Pasyjnego

On 16 marca 2019, in Czas pasyjny, by BJ

40+ powodów dla Czasu Pasyjnego, Peter J. Leithart

  1. Aby we właściwy sposób obchodzić Czas Pasyjny, musimy się upewnić, że Bóg już jest nam przychylny.
  2. Środa Popielcowa przypomina, że mamy uczyć się liczyć nasze dni. Tym sposobem prowadzi nas ku mądrości (Ps 90,12).
  3. Obchodzimy Wielkanoc dla zamanifestowania i pogłębienia naszego udziału w zmartwychwstaniu. Obchodzimy Czas Pasyjny dla zamanifestowania i pogłębienia naszego udziału w krzyżu Chrystusa.
  4. Koncentrując się na owocach uświęcenia, Czas Pasyjny zakorzeniony jest w naszej więzi z Chrystusem, który jest naszym uświęceniem.
  5. Czas Pasyjny wiąże się z krwią, potem i ciałem. Tym samym jest z gruntu rzeczy antygnostycki.
  6. Niektórzy twierdzą, że Czas Pasyjny osłabia wpływ Kościoła na kulturę.
Czytaj dalej...