Modlitwa o ratunek; Mark Horne

Chrześcijanie modlą się o ratunek z różnych okoliczności. Oczywiście Biblia wzywa nas do modlitwy o nasze potrzeby. Jezus niejednokrotnie modlił się o wyzwolenie z różnych sytuacji: „Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, zabierz ode mnie ten kielich. Lecz niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty” (Mk 14,36).

Nie ma zatem nic złego z modleniu się o różne sytuacje życiowe. Przynajmniej od czasu do czasu. Warto jedna pamiętać, że po modlitwie w Getsemani, nastawienie Jezusa zmieniło się: „Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, wydobył go, uderzył nim sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho (…) Jezus jednak powiedział do Piotra: Włóż miecz do pochwy.… Czytaj dalej... “Modlitwa o ratunek”

 

Dlaczego należy znać Księgę Przysłów, Mark Horne

Chrześcijanie powinni znać całą Biblię. To nie ulega wątpliwości. Jednak Księga Przysłów jest szczególnie przydatna współczesnym chrześcijanom z następujących powodów:

  1. Księga Przysłów mówi o męskości

Księga Przysłów jest dla wszystkich, jednak jej szczególnym adresatem jest „mój syn” – mężczyzna na progu dojrzałości. Napisano ją z myślą o młodzieńcu, który jest na tyle wyrośnięty, żeby jakiś gang widział w nim potencjalnego rekruta (Prz 1), a także żeby przyciągał uwagę znudzonej i bogatej cudzej żony (Prz 7). Księga zaklina młodzieńca, żeby nie zapominał o tym, jak wychowali go rodzice, i żeby to wychowanie stanowiło dla niego punkt wyjścia dla zdobywania mądrości.… Czytaj dalej... “Dlaczego należy znać Księgę Przysłów”

 

Ew. Jana 4,1-42

On 26 stycznia 2019, in Liturgia, NT - Ew. Jana, by BJ

Ew. Jana 4,1-42, Peter J. Leithart

WPROWADZENIE
Relacje między Starym i Nowym Przymierzem są jedną z najważniejszych kwestii w teologii chrześcijańskiej, w tym w liturgice. Większość różnic w tradycji liturgicznej Kościoła wiąże się z interpretacją kultu Izraela w Świątyni. W kościele rzymsko-katolickim rola kapłanów w kulcie chrześcijańskim jest bardzo podobna do roli kapłanów w Izraelu – kapłan składa ofiary w imieniu ludu. W wielu kościołach protestanckich kult postrzegany jest zupełnie inaczej – kult Izraela był bardzo formalny, złożony i materialny, a kult chrześcijański jest duchowy i nieformalny.

Żadna z tych skrajności nie reprezentuje klasycznej protestanckiej wizji kultu. Musimy zrozumieć zarówno ciągłość, jak i nieciągłość między Starym a Nowym Przymierzem, aby ukształtować zarówno nasze myślenie, jak i praktykę związaną z nabożeństwem zgodnie z nauczaniem Pisma.… Czytaj dalej... “Ew. Jana 4,1-42”