Dzielna kobieta

On 28 czerwca 2019, in ST - Księga Przysłów, by BJ

Dzielna kobieta; Peter J. Leithart

Księga Przysłów zdaje się być zbiorem powiedzeń mądrościowych zebranych w nieco chaotyczny sposób. Tak jednak nie jest. W swoim całokształcie Księga Przysłów jest komedią romantyczną.

W pierwszych dziewięciu rozdziałach Salomon opisuje dwie kobiety zabiegające o względy jego syna. Pani Mądrość wzywa prostaczków do porzuceniu ich prostactwa i przestrzega ich przed konsekwencjami odrzucenia jej wezwania (1,20-33). Z kolei Pani Głupota kusi młodych mężczyzn do niebezpiecznego flirtu. Pani Mądrość oferuje pożywienie, podczas gdy Pani Głupota knuje plany, jak zaprowadzić królewicza na rzeź (7,22). Salomon mówi synowi, żeby uciekał od Pani Głupoty i związał się z Panią Mądrością (5,1-23; 6,20-35; 7, 6-27; 9,13-18).… Czytaj dalej...

 

Bóg jest miłością

On 14 czerwca 2019, in Trójca, by BJ

Bóg jest miłością; Peter J. Leithart

Zgodnie z nauką o Trójcy Świętej jeden Bóg w trzech osobach jest ostatecznym źródłem wszystkiego – Bogiem, w którym żyjemy, poruszamy się i istniejemy. To powinno mieć poważne konsekwencje dla naszego postrzegania świata.

Starożytni filozofowie uważali, że ostateczna rzeczywistość musi stanowić jedno. Dla Platona była to Forma Dobra, dla Arystotelesa – Nieporuszony Poruszyciel; dla Plotyna – Jednia. Najwyższym bytem była czysta jedność.

Różnorodność, wielość, zróżnicowanie były uważane za przejawy ułomności – pomniejsze formy bytu. Wielość spowodowana była upadkiem od pierwotnej jedności. Celem historii było ponowne zjednoczenie wszystkiego w ostatecznej jedności.

Jeśli Bóg jest trójjedynym Stwórcą, to powyższe twierdzenia muszą być błędne.… Czytaj dalej...