Ćwiczenie się w małym, Mark Horne

„A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego” (1 Tm 4,7-8).

Choć apostoł Paweł porównuje ćwiczenie się w pobożności do treningu dla atletów, istnieje ważna różnica między tymi dwoma rodzajami ćwiczeń. Nie ma bowiem stadionu ani siłowni dla ćwiczeń w pobożności. Jedynym treningiem jest tu praktyka. Czasami słyszymy o jakiejś sławnej postaci z innej religii, która spędziła całą noc w towarzystwie dziewic, żeby ćwiczyć samokontrolę, lecz w chrześcijaństwie taka opcja nie istnieje, a ponadto raczej nie wpływa ona korzystnie na charakter człowieka.… Czytaj dalej...

 

Psalmy i Księga Przysłów; Mark Horne

Wiele psalmów jest dziełem króla Dawida i jego współczesnych. Wiele przysłów jest dziełem jego syna, króla Salomona. Oczywiście sprawia to, że obie księgi mają wiele wspólnego. Oto trzy główne punkty styczności między nimi:

  1. Psalmy są kontekstem dla Księgi Przysłów

O ile wiadomo, nikt przed Salomonem nie tworzył i nie rozpowszechniał przysłów w Izraelu. Niektóre przysłowia nawiązują do nauczania wcześniejszych ksiąg biblijnych, lecz księgi te nie zostały napisane jako „podręczniki mądrości”.

Ponadto, o ile wiemy, nikt nie śpiewał w Przybytku Mojżeszowym. Ofiary były składane w ciszy. Mojżesz nigdy nie założył chóru liturgicznego, ale Dawid to uczynił (1Krn 25).… Czytaj dalej...

 

Edukacja ku wolności

On 6 września 2019, in Edukacja, by BJ

Edukacja ku wolności; Peter J. Leithart

Słowo „edukować” wywodzi się z łacińskiego educare, czyli „wyprowadzać”. Edukacja zapowiada wyjście z ciemności ignorancji na światło wiedzy. Edukacja ogłasza jeńcom wolność. Pytanie brzmi, o jaką niewolę chodzi? I o jaką wolność?

Nie możemy odpowiedzieć na te pytania, definiując niewolę jako „to, co ogranicza moją wolę”, a wolność jako „zdolność robienia tego, co chcę”. Takie absolutystyczne pojęcie wolności jest wewnętrznie sprzeczne. Jeśli wolność jest ograniczona czymkolwiek poza indywidualną wolą i pragnieniem, wówczas wolność nie jest już absolutna. Ale już samo pragnienie jest ograniczeniem. Kiedy odczuwam głód lub pragnienie, wtedy szukam konkretnego zaspokojenia – jedzenia i picia.… Czytaj dalej...