Porady Przychodnia, cz. 13: Istoty dostojne

James B. Jordan

„Są trzy istoty, które stąpają wspaniale, cztery, które chodzą wyniośle: lew, który jest najmocniejszy wśród zwierząt i nie cofa się przed nikim, puszący się kogut, kozioł i król na czele swoich oddziałów” (Prz 30,29-31).

Cztery istoty dostojne mają jedną cechę wspólną, a mianowicie są wywyższone i otoczone chwałą pośród wspólnoty, którą współtworzą. Zwierzęta rozpoznają króla we lwie i nikt nie może mu się sprzeciwić. Kogut (nie zaś pies myśliwski, jak podają niektóre tłumaczenia) to pan zagrody, którego władzę rozpoznają nie tylko kury. Podobnie kozioł jest przewodnikiem stada. Król zaś występuje w podobnej roli, o ile podążają za nim jego ludzie.… Czytaj dalej...

 

Porady Przychodnia, cz. 12: Rzeczy wpływowe; James B. Jordan

„Są cztery małe istoty na ziemi, które są najmądrzejsze z mądrych: mrówki, lud bez siły, a latem przygotowują sobie pożywienie; góralki, lud bez mocy, a w skale budują swój dom; szarańcza, która nie ma króla, a wyrusza w sposób uporządkowany; jaszczurka, którą daje się schwycić w ręce, a można ją znaleźć w pałacach królewskich” (Prz 30,24-28).

Księga Przypowieści 30,21-23 mówi o tym, co się dzieje, kiedy osoba znikoma staje się wielka. Wtedy staje się również nieznośna. Wersety 24-28 z kolei mówią o tym, co się dzieje, kiedy osoba znikoma staje się mądra.… Czytaj dalej...

 

Porady Przychodnia, cz. 11: Rzeczy nieznośne; James B. Jordan

„Są trzy osoby, pod którymi drży ziemia, a czterech nie może udźwignąć: służącego, gdy zostanie królem; głupca, gdy ma chleba pod dostatkiem; wzgardzonej kobiety, jeśli zostanie żoną; i służącej, która zajmuje miejsce swej pani” (Prz 30,21-23).

Słowa Agura dotyczą pokory i arogancji. Księga Przysłów 30,21-23 mówi o arogancji, która cechuje człowiek niskiego stanu, gdy w końcu osiągnie to, czego chce. Człowiek zahukany, który nabrał pewności siebie, często staje się warchołem.

„Ziemia” w wersecie 21 oznacza społeczeństwo. Przychodzień zdaje się mówić: Kiedy olbrzym idzie przez kraj, wtedy ziemia drży pod naporem jego ciężkich stóp.… Czytaj dalej...