Kuszenie Jezusa, cz. 3; James B. Jordan

Ew. Mateusza – wprowadzenie

Mateusz ukazuje Jezusa jako wypełnienie wszystkich obietnic Bożych, podkreślając przy tym wątek ofiary (Izaak) i królowania (Salomon). Pierwsza Ewangelia napisana jest z perspektywy Mojżeszowej. Mojżesz panował nad Izraelem, prowadził go przez pustynię i zaopatrywał w pożywienie, nadał mu Prawo, a w końcu umarł, aby lud mógł zawrzeć z Bogiem przymierze jeszcze lepsze niż to zawarte na górze Synaj. Jednak o ile nie ma absolutnie nic złego w poszukiwaniu odniesień do całego Starego Testamentu w Ew. Mateusza, to powinniśmy szukać ich przede wszystkim w Pięcioksięgu.

Nieczęsto się o tym mówi, ale Księga Powtórzonego Prawa przedstawia Mojżesza jako ofiarę złożoną za lud Boży.… Czytaj dalej...

 

Kuszenie Jezusa, cz. 2 – Kusiciel; James B. Jordan

Aby zakończyć wstęp do tej serii, należy zastanowić się nad postacią kusiciela. Słowo przetłumaczone jako „kusić” znaczy także „testować” lub „poddawać próbie” czy też „egzaminować”. Diabeł zarówno kusi Jezusa, jak i poddaje Go próbie. Sprawdza Go, mówiąc: „Zobaczmy, czy rzeczywiście jesteś Synem Bożym. Jeśli tak, to zrób to, co ci każę”. Coś podobnego widać w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Wąż przychodzi, żeby poddać próbie Adama i Ewę. Sprawdza, na ile wierzą Bogu. Przedstawia im alternatywę. Takie testowanie samo w sobie nie jest jeszcze złe. Taka próba może okazać się pomocna w lepszym zrozumieniu czegoś ważnego.… Czytaj dalej...

 

Kuszenie Jezusa, cz. 1; James B. Jordan

Wszystkie Ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka i Łukasza) opisują kuszenie Jezusa na pustyni, lecz czynią to na różne sposoby. Naszym celem jest omówienie tych różnic oraz zamysłu, który przyświecał autorom Ewangelii w takiej a nie innej prezentacji tego wydarzenia.

Wczesny Kościół wierzył, że kolejność, w jakiej Ewangelie zostały napisane, znajduje wyraz w tradycyjnym porządku ksiąg Nowego Testamentu. Natomiast uczeni w dwudziestym wieku stwierdzili, że Ew. Marka została napisana jako pierwsza. Pogląd ten stał się powszechnie obowiązujący. Jednak zbudowano go na słabych podstawach, jak to wykazał John Wenham w swojej książce pt. Redating Matthew, Mark, and Luke.… Czytaj dalej...