Mężczyzna i kobieta w liturgii, cz. 1; James B. Jordan

Święcenia kobiet w kościele chrześcijańskim, a szczególnie ordynacja na urząd pastora (czyli do służby Słowa i Sakramentów) to dosyć nowy trend w historii chrześcijaństwa. Od początku istnienia Kościoła aż do ostatnich dekad XX wieku kobiety nie obejmowały urzędu pastora w żadnym jego odłamie – wschodnim czy zachodnim, protestanckim czy katolickim. Jedynie kilka sekt, o nastawieniu niemal zawsze antyteologicznym oraz „charyzmatycznym”, wynosiło kobiety na ten urząd.

Niektórzy chrześcijanie zakładają obecnie, że Kościół mylił się w sprawie ordynacji kobiet przez ostatnie dwa tysiące lat. Zatem zakładają, że albo Duch Święty wprowadzał w błąd cały Kościół, bądź też zezwalał, aby pozostawał w błędzie, mając ku temu dobre powody, i że dopiero teraz zaczął korygować ten błąd.… Czytaj dalej...

 

Tomasz i my

On 6 kwietnia 2018, in NT - Ew. Jana, Wielkanoc, by BJ

Tomasz i my, Peter J. Leithart

Oktawa jest powtórzeniem, ale powtórzeniem z pewną zmianą. Nie jest tą samą nutą zagraną powtórnie, lecz o oktawę wyżej. Oktawa zawsze wyznacza nowy początek. Hebrajscy chłopcy przechodzili obrzezanie ósmego dnia po narodzinach. Pierworodne owce były składane w ofierze ósmego dnia. Aaron został wyświęcony ósmego dnia. Trędowaci, mężczyźni po wycieku, kobiety po menstruacji – wszyscy poddawali się oczyszczeniu ósmego dnia. Poświęcenie Świątyni osiągało kulminację ósmego dnia.

Wielkanoc również jest oktawą. Jezus powstał z martwych dzień po szabacie, który kończył żydowski tydzień. Wielkanoc zawiera w sobie wszystkie ósemki Starego Testamentu, lecz również wznosi się ponad nie na wyższy poziom.… Czytaj dalej...

 

Wyrwany z Szeolu

On 1 kwietnia 2018, in ST - Psalmy, Wielkanoc, by BJ

Wyrwany z Szeolu; Peter J. Leithart

W noweli Śmierć Iwana Iljicza Lew Tołstoj opowiada o życiu i śmierci tytułowego bohatera. Iwan Iljicz był prawnikiem pracującym dla rządu, który poświęcił życie dla kariery. Żył i myślał, tak jak powinien; robił wszystko, co powinien, aby jego życie spełniało oczekiwania przełożonych. Co nie znaczy, że był szczęśliwy. Bo nie był. Ożenił się w celu przyspieszenia awansu społecznego i zawodowego, ale wkrótce po ślubie praktycznie porzucił żonę dla pracy. Gdy żona stała się drażliwa i zaczęła robić wymówki, skutek był taki, że Iwan jeszcze bardziej zaangażował się w pracę. Wciąż wierzył, że robił wszystko tak, jak należy – poświęcał się pracy, zabiegał o przeniesienie do Petersburga, od czasu do czasu remontował mieszkanie.… Czytaj dalej...