Wyprawa po złoto, czyli o męskości w Biblii; Bogumił Jarmulak

Kiedy Bóg stworzył Adama, wtedy umieścił do w Ogrodzie Eden, „aby go uprawiał i strzegł” (Rdz 2,15). Innymi słowy, Bóg uczynił Adama odpowiedzialnym za Ogród. Lecz chyba nie tylko za Ogród, ale również za inne ziemie. Nie tylko powiedział, że Adam i Ewa mają rozmnażać się i napełniać świata oraz panować nad nim, ale również ukrył dobre (piękne) złoto w ziemi Chawila, aby człowiek wydobył je i użył. Przy czym warto pamiętać, że złoto funkcjonuje w Biblii jako symbole nie tylko bogactwa, ale przede wszystkim chwały. Jest bowiem drogie, piękne i błyszczące.… Czytaj dalej...

 

Zabobon podszyty strachem

On 3 sierpnia 2018, in Opatrzność, by BJ

Zabobon podszyty strachem; Bogumił Jarmulak

Epikur był twórcą jednego z dwóch nurtów filozoficznych, które na wieki opanowały serca i umysły mieszkańców basenu Morza Śródziemnego, a następnie wpływały na całą Europę. Drugim nurtem był stoicyzm. Oba wspomniane są w Dziejach Apostolskich 17,18, w mowie apostoła Pawła w Atenach. Obie szkoły zmagały się z pytaniem, jak należy żyć, aby cieszyć się szczęściem.

Epikur twierdził, że należy kierować się zdrowym rozsądkiem, praktykować umiar, unikać bólu i cierpienia. Cieszyć się życiem, kiedy to możliwe, lecz umieć zrezygnować z pewnych rzeczy lub wygód, kiedy to konieczne. Już bowiem sam brak cierpienia jest namiastką szczęścia.

Epikur walczył między innymi z zabobonami, które jego zdaniem podszyte były nieuzasadnionym strachem przed bogami (siłami nadprzyrodzonymi) i które prowadziły do działań absurdalnych i daremnych.… Czytaj dalej...

 

Batszeba – jak było naprawdę? James B. Jordan

Jedną z korzyści wynikających z badania detali tekstu Biblii, a w szczególności chronologii i rodowodów, jest to, że rzucają one nowe światło na wydarzenia, które same w sobie nie do końca są jasne. Podobnie ma się sprawa z historią Batszeby.

Wygląda na to, że Batszeba dobrowolnie oddała się Dawidowi. Nigdzie nie czytamy, żeby krzyczała albo broniła się (2 Sm 11,4). Czyż nie mamy prawa oczekiwać, że Biblia wspomniałaby o jej sprzeciwie, gdyby miał miejsce?

Czytamy, że Uriasz po przyjeździe z pola walki nie chciał odwiedzić żony i to mimo usilnych starań Dawida (2 Sm 11,11).… Czytaj dalej...