Które Pisma święte?, Peter J. Leithart

„Trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tm 3,14-17).

Protestanci często posługują się powyższymi słowami, by wykazać wystarczalność Pisma Świętego w opozycji do rzymskokatolickiego nauczania o Tradycji Świętej. Argument brzmi następująco: apostoł Paweł stwierdza, że Biblia wyposaża nas do wszelkiego dobrego czynu.… Czytaj dalej...

 

Porady Przychodnia, cz. 15: Podsumowanie; James B. Jordan

Po przestudiowaniu całego rozdziału przyjrzyjmy się na koniec jego ogólnej strukturze. Wygląda na to, że Agur starannie zaaranżował wszystkie przysłowia, dzieląc je na dziewięć grup, aby uwypuklić główny temat, jakim jest pokora i arogancja oraz owoce mądrego postępowania. Oto struktura tego rozdziału:

A. pokora przed Bogiem (1-10),

B. człowiek arogancki (11-14),

C. pijawka wysysająca życie (15-16),

D. szyderca (17),

E. tajemnica panowania nad światem (18-20),

D’. głupcy (21-23),

C’. istoty dające życie (24-28),

B’. istoty dostojne (29-31),

A’. pokora przed Bogiem (32-33).

Tego typu struktura nazywana jest chiazmem. W chiazmie najbardziej rzucającymi się w oczy elementami są pierwszy i ostatni, a także środkowy punkt.… Czytaj dalej...

 

Porady Przychodnia, cz. 14: Ucieranie nosa; James B. Jordan

„Jeśli postąpiłeś głupio, wywyższając się, lub jeśli planowałeś zło – połóż rękę na ustach. Przecież ubijanie mleka daje masło, zbyt mocne wycieranie nosa powoduje krwotok, a podsycanie gniewu wywołuje kłótnie” (Prz 30,32-33).

Agur kończy swój zbiór przysłów dość enigmatycznym stwierdzeniem. Przestrzega przed wywyższaniem się, które przyrównuje do ucierania nosa oraz do pobudzania innych do gniewu. Co ma na myśli?

Jak Adam wszyscy mamy skłonność do wywyższania się. Wynosimy się jak głupiec, który mówi: „Nie ma Boga” (Ps 14,1). Gonimy za chwałą, zamiast czekać, aż Bóg nas ją obdarzy w zamian za wierną i sumienną służbę.… Czytaj dalej...