Kuszenie Jezusa, cz. 1; James B. Jordan

Wszystkie Ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka i Łukasza) opisują kuszenie Jezusa na pustyni, lecz czynią to na różne sposoby. Naszym celem jest omówienie tych różnic oraz zamysłu, który przyświecał autorom Ewangelii w takiej a nie innej prezentacji tego wydarzenia.

Wczesny Kościół wierzył, że kolejność, w jakiej Ewangelie zostały napisane, znajduje wyraz w tradycyjnym porządku ksiąg Nowego Testamentu. Natomiast uczeni w dwudziestym wieku stwierdzili, że Ew. Marka została napisana jako pierwsza. Pogląd ten stał się powszechnie obowiązujący. Jednak zbudowano go na słabych podstawach, jak to wykazał John Wenham w swojej książce pt. Redating Matthew, Mark, and Luke.… Czytaj dalej...

 

Post i uczta

On 16 lutego 2018, in Czas pasyjny, ST - Księga Rodzaju, by BJ

Post i uczta, Peter J. Leithart

Chrześcijanie poszczą z różnych powodów. Czasami dobrych. Apostołowie i chrześcijanie w ich czasach pościli i modlili się przy okazji wyboru nowych prezbiterów oraz wysyłania misjonarzy. Chrześcijanie pościli, dając tym samym wyraz głębokiego żalu za grzechy. Pościli i modlili się, walcząc z atakami demonów i błagając Boga o wybawienie.

Czasami chrześcijanie pościli ze złych powodów. Pościli, gdyż wierzyli, że ciało jest z gruntu złe; ponieważ odczuwali wielką winę za grzechy, lecz zapomnieli, że Bóg powodowany miłością posłał swojego Syna, aby oczyścić nas z grzechów; ponieważ chcieli, żeby Bóg zobaczył i docenił ich pobożność.

Mimo błędów i nadużyć dawni chrześcijanie zachowali zdrowe przekonanie o miejscu i roli postu z życiu chrześcijan.… Czytaj dalej...

 

Gadareński szaleniec i świat współczesny; Rich Bledsoe

I.

Od 2000 lat Duch Święty oddziałuje na świat poprzez chrześcijańskie teksty. Gdybyśmy w jakiś magiczny sposób mogli przenieść się w czasie 2000 lat wstecz, to zapewne bylibyśmy zszokowani okrucieństwem ówczesnego świata. Nie było w nim żadnej troski o ofiary. Dziś, przeciwnie, aby zdobyć jakikolwiek autorytet i prawo do wypowiadania się w kwestiach etycznych, należy otoczyć się aurą ofiary. Widać w tej zmianie przebiegłość szatana. Skoro ofiary zostały zrehabilitowane, to otworzyły się nowe możliwości działania. Tym samym gadareński szaleniec przeniesiony do współczesności mógłby ze swym bagażem doświadczeń czynić rzeczy, o których starożytni nawet nie śnili.… Czytaj dalej...