Porady Przychodnia, cz. 9: Szydercze oko

James B.  Jordan

„Oko, które szydzi z ojca i nie chce być posłuszne matce, wydziobią kruki z doliny, pożrą orlęta” (Prz 30,17).

Przypowieści Przychodnia omawiają temat pokory i arogancji. Agur rozpoczął od stwierdzenia, że jest najgłupszy ze wszystkich ludzi, jednak polega na znajomości Boga. Bóg jest wszechmądry, więc my nie musimy wszystkiego wiedzieć i rozumieć. Następnie Agur mówi, że ten, kto ufa Słowu Bożemu, posiądzie prawdziwą mądrość, której początkiem jest pokora.

Człowiek pokorny nie pragnie zbyt wiele, podczas gdy zarozumiała pijawka chce mieć wszystko. Człowiek pokorny nie miesza się w cudze sprawy, podczas gdy zarozumialec ciągle zagląda do cudzych garnków.… Czytaj dalej...

 

Porady Przychodnia, cz. 8: Nienasycenie

James B. Jordan

„Pijawka ma dwie córki: Daj, Daj. Trzy rzeczy są nienasycone, cztery nie mówią: Dosyć! Szeol, niepłodne łono, ziemia nienasycona wodą i ogień, który nie mówi: Dosyć!” (Prz 30,15-16).

Głównym tematem przypowieści Przychodnia jest pokora. Powyższe dwa wersety mówią z kolei o nienasyceniu.

Pijawka jest krwiopijcą. Nigdy nie jest nasycona. Pijawka ma dwie córki. Obie noszą to samo imię: Daj mi. Przychodzień rozwija ten wątek, wskazując na trzy, a nawet cztery ilustracje nienasycenia.

Pierwszą jest Szeol. Słowo „szeol” nie oznacza piekła, lecz raczej grób, czyli „miejsce, dokąd udają się zmarli”. Biblia nie naucza, że zmarli są pozbawieni świadomości lub śpią aż do dnia zmartwychwstania.… Czytaj dalej...

 

Porady Przychodnia, cz. 7

On 11 sierpnia 2017, in ST - Księga Przysłów, by BJ

Porady Przychodnia, cz. 7; James B. Jordan

„Jest pokolenie, które przeklina swojego ojca i swojej matce nie błogosławi. Jest pokolenie czyste we własnych oczach, a z brudu nie obmyte. Jest pokolenie, które patrzy wyniośle i powieki ma w górę wzniesione. Jest pokolenie, które zęby ma jak miecze, a szczęki jak noże, aby pożreć biednych w kraju i ubogich spośród ludu” (Prz 30,11-14).

Agur rozmyśla nad pokorą i arogancją. W powyższym fragmencie znajdujemy opis człowieka aroganckiego. Każde zdanie rozpoczyna się słowami: „Jest pokolenie…”. Moglibyśmy je sparafrazować w następujący sposób: „Są ludzie, którzy…” lub „Pewni ludzie…”.

Fragment ten zawiera cztery części zmierzające do kulminacji.… Czytaj dalej...