Bóg w czasie, John M. Frame

On 15 grudnia 2017, in Boże Narodzenie, by BJ

Bóg w czasie, John M. Frame

Święta Bożego Narodzenia przypominają o cudownym wydarzeniu – wkroczeniu Boga w czas i przestrzeń. Wieczny stał się ograniczony w czasie; Nieskończony stał się ograniczony; stwórcze Słowo stało się ciałem.

Wcielenie

Cóż za tajemnica! Ten, który wszystko wie (Jn 16,30; 21,17), musi „wzrastać w poznaniu” (Łk 2,52). Samowystarczalny odczuwa głód i pragnienie (Mt 4,2; Jn 19,28). Stwórca nie ma gdzie głowy skłonić (Mt 8,20). Pan życia cierpi i umiera. Bóg w ciele jest opuszczony przez Boga Ojca (Mt 27,46).

W Jezusie Bóg Syn, który od początku zna zakończenie (Iz 46,10), musi oglądać rozwój swego planu krok po kroku, dzień po dniu.… Czytaj dalej...

 

Bóg przemawia w Ciele, Peter J. Leithart

Kulminacją prologu Ewangelii wg św. Jana jest stwierdzenie, że Słowo stało się Ciałem. Już wcześniej Jan powiedział co nieco na temat tego Słowa.

Słowo było „na początku”. Tutaj Jan nawiązuje do pierwszego wersetu Biblii, z którego dowiadujemy się, że Stwórca jest mówiącym Bogiem, który stwarza, przemawiając. Słowo, o którym pisze Jan, jest słowem, przez które wszystko powstało.

Słowna artykulacja nie jest jednak drugorzędnym atrybutem Boga. Bóg nie zaczął mówić, kiedy powiedział: „Niech stanie się światłość”. Bóg mówił, zanim jeszcze powiedział: „Niech stanie się światłość”. Bóg zawsze był mówiącym Bogiem, jeszcze przed stworzeniem świata.

Słowo istnieje od wieczności i od wieczności zwrócone jest ku Bogu, czyli ku Ojcu.… Czytaj dalej...

 

Wiara według Lutra

On 1 grudnia 2017, in Luter, Reformacja, Sola Fide, by BJ

Wiara według Lutra, Bogumił Jarmulak

Marcin Luter twierdził, że zbawienie jest z wiary, a nie z uczynków. Powoływał się przy tym na takie teksty jak List do Galacjan 2,16, gdzie czytamy, „że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa”. I właśnie chodzi nie o wiarę jako taką, lecz o wiarę w Jezusa Chrystusa.

Luter podkreśla ten punkt we wstępie do Komentarza do Listu do Rzymian, gdzie czytamy: „Wiara nie jest ludzkim wyobrażeniem i marzeniem, które niektórzy za nią biorą. Kiedy wiele słyszą i mówią o wierze, a przecież dostrzegają, że nie idzie za nią żadna poprawa życia ani dobre uczynki, schodzą na manowce i głoszą: Wiara nie wystarczy; potrzeba uczynków, by być sprawiedliwym i zbawionym.… Czytaj dalej...